Awgrymiadau

Chwilio am waith?

Gall Gweithffyrdd+ gynnig amrywiaeth o gefnogaeth i’ch helpu i ennill swydd, gan gynnwys cefnogaeth un i un gan fentor, hyfforddiant a ariennir, datblygiad CV, eich cyflwyno i gyflogwyr, cyfleoedd gwaith â thâl a phrynu dillad gwaith.

I ddechrau, cysylltwch â’ch swyddfa Gweithffyrdd+ leol a chymerwch gip ar yr awgrymiadau defnyddiol hyn.

Gall Gweithffyrdd+ wneud y canlynol:

 • Eich helpu i oresgyn unrhyw rwystr i weithio
 • Sicrhau y gallwch gael mynediad at unrhyw gymorth perthnasol
 • Magu hyder
 • Nodi meysydd hyfforddiant
 • Help a chefnogaeth i’ch helpu i ennill swydd
 • Help i nodi’ch potensial

Trwy ddarparu'r canlynol:

 • Mentor personol a fydd yn nodi’ch sgiliau ac yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gweithredu i ennill swydd
 • Cefnogaeth wrth chwilio am swydd
 • Help wrth lunio CV a chyflwyno ceisiadau am swyddi
 • Swyddi gwag lleol sy’n addas ar gyfer eich sgiliau – does dim ots os nad oes gennych lawer o gymwysterau neu brofiad
 • Mynediad at gyfleoedd hyfforddi perthnasol
 • Swydd dros dro â thâl gyda chyflogwr lleol i rai cyfranogwyr – mae cymorth ariannol ar gael ar gyfer hyfforddiant, dillad a gofal plant

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe