Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Cwestiynau i’w gofyn

Cwestiynau i’w gofyn

  1.  Pa gyfleoedd hyfforddi mae’r rôl yn eu cynnig?
  2. Sut rydych yn gweld y rôl yn datblygu?
  3. Faint o bobl sydd yn y tîm y byddwn i’n rhan ohono?
  4. A fyddai cyfle i gael profiad mewn rôl wahanol yn y sefydliad?

 

Cwestiynau i’w hosgoi

  1. Beth mae’r cwmni hwn yn ei wneud? (Gwnewch eich ymchwil ymlaen llaw!)
  2. Sawl wythnos o wyliau byddaf yn eu cael?
  3. Beth yw eich polisi salwch?
  4. Ydw i wedi cael y swydd?

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe