Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Enghraifft o CV

Enw’r Ymgeisydd

98 Stryd xxx, Ardal, Tref, SA12 7PT

Ffôn symudol: 07891 23456789

  • Proffil Personol

Defnyddiwch y rhan hon i roi crynodeb o’ch rhinweddau personol, y sgiliau a’r galluoedd y gallwch eu cynnig i gyflogwr. Gallwch hefyd sôn am y profiad y gallwch ei gynnig i gyflogwr, y math o swydd rydych yn chwilio amdani a sut gallwch gyfrannu at lwyddiant sefydliad.

  • Hanes Cyflogaeth

Swydd, Cwmni, Lleoliad   Dyddiadau dechrau a gorffen                     

Rhowch ddisgrifiad byr o brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl. Nodwch fanylion y bobl y buoch yn rhyngweithio â nhw – cwsmeriaid, cydweithwyr a rheolwyr. Rhowch fanylion am y systemau a’r pecynnau cyfrifiadurol roeddech yn eu defnyddio, os ydynt yn berthnasol i’r rôl rydych yn ceisio amdani.

Swydd, Cwmni, Lleoliad   Dyddiadau dechrau a gorffen

Rhowch ddisgrifiad byr o brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl. Nodwch fanylion y bobl y buoch yn rhyngweithio â nhw – cwsmeriaid, cydweithwyr a rheolwyr. Rhowch fanylion am y systemau a’r pecynnau cyfrifiadurol roeddech yn eu defnyddio, os ydynt yn berthnasol i’r rôl rydych yn ceisio amdani.

Swydd, Cwmni, Lleoliad   Dyddiadau dechrau a gorffen

Rhowch ddisgrifiad byr o brif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r rôl. Nodwch fanylion y bobl y buoch yn rhyngweithio â nhw – cwsmeriaid, cydweithwyr a rheolwyr. Rhowch fanylion am y systemau a’r pecynnau cyfrifiadurol roeddech yn eu defnyddio, os ydynt yn berthnasol i’r rôl rydych yn ceisio amdani.

  • Addysg

Rhestrwch eich cymwysterau, naill ai yn nhrefn dyddiad, gan ddechrau gyda’r rhai diweddaraf neu gallwch ddechrau gyda’r cymwysterau sy’n fwyaf perthnasol i’r swydd rydych yn ceisio amdani. Rhowch y lefel, e.e. NVQ 2, y corff dyfarnu, y sefydliad lle buoch yn astudio a’r dyddiadau.

  • Hyfforddiant

Rhestrwch gyrsiau hyfforddi rydych wedi’u dilyn, naill ai yn nhrefn dyddiad neu gallwch ddechrau gyda’r rhai sy’n fwyaf perthnasol i’r rôl rydych yn ceisio amdani.

  • Diddordebau/Hobïau

Rhowch fanylion cryno am sut rydych yn treulio’ch amser hamdden. Ceisiwch ddangos sgiliau, priodoleddau a galluoedd a allai fod yn ddefnyddiol yn y gweithle, e.e. gweithio mewn tîm, sgiliau cyfathrebu neu alluoedd trefnu.

  • Cyfeiriadau

Ar gael ar gais.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe