Awgrymiadau

Pecyn Swyddi >> Gwefannau defnyddiol

Mae’n debyg mai’r rhyngrwyd yw’r ffordd gyflymaf a hawsaf o ddod o hyd i swyddi gwag. Isod gwelwch amrywiaeth o wefannau defnyddiol:

www.jobcentreplus.gov.uk www.gov.uk

Cynghorau Lleol

www.npt.gov.uk www.swansea.gov.uk
www.bridgend.gov.uk www.cardiff.gov.uk
www.pembrokeshire.gov.uk www.carmarthenshire.gov.uk
www.ceredigion.gov.uk

Asiantaethau/Sefydliadau’r Llywodraeth/Elusennau

www.jobs.nhs.uk www.nhs.uk/careers
www.south-wales.police.uk www.ofsted.gov.uk
www.learndirect.co.uk www.tuc.org.uk
www.acas.org.uk www.nacro.org.uk
www.bbc.co.uk/jobs www.skillset.org
www.britishcompanies.co.uk www.htf.org.uk
www.springboard.org.uk www.work-experience.org
www.la-hq.org.uk www.prospect-us.co.uk
www.ukworksearch.com www.swansea.ac.uk/personnel/vacancies

Y Sector Cyhoeddus

www.jobsgopublic.co.uk www.jobsword.co.uk/publicsector

Mae amrywiaeth o wefannau swyddi a recriwtio ar gael. Mae llawer ohonynt yn caniatáu i chi lwytho eich CV arnynt a byddant yn e-bostio manylion swyddi gwag atoch. Mae’r rhestr isod yn cynnwys ychydig enghreifftiau o’r nifer mawr sydd ar gael:

www.recruit3.org.uk www.jobsgopublic.co.uk
www.inretail.co.uk www.monster.co.uk
www.monsterwales.com www.fish4jobs.co.uk
www.jobsite.co.uk www.careerswales.com
www.publicjobswales.co.uk www.wales.gov.uk/jobs
www.jobswales.co.uk www.walesjobs.net
www.jobsinwales.com www.jobs-cymraeg.com
www.bubble-jobs.co.uk www.prosperec.co.uk
www.jobtraccymru.co.uk www.jobcymru.com
www.wales.nhs.uk/jobs www.welshjobs.com
www.safleswyddi.com www.workthing.com
www.worktrain.gov.uk www.uk-jobs-direct.co.uk
www.bigbluedog.com www.computerpeople.co.uk
www.computing.co.uk www.e-jobs.com
www.jobs-opps.co.uk www.jobserve.com
www.opportunities.co.uk www.peoplebank.com
www.planetrecruit.com www.progressive.co.uk
www.quantumjobs.com www.topjobs.co.uk
www.totaljobs.com www.charitypeople.com
www.healthjobsuk.com

Gwirfoddol

www.csv.org.uk www.do-it.org.uk
www.timebank.org.uk www.charitypeople.co.uk
www.nptcvs.com www.volunteering-wales.net

Cwmnïau mawr

Cadwch lygad ar wefannau cwmnïau mawr hefyd. Bydd gan y rhan fwyaf ohonynt dudalen swyddi gyda manylion am unrhyw swyddi gwag:

Cwmnïau Ffôn Symudol Orange, O2, Carphone Warehouse, etc.
Manwerthwyr Mawr Halfords, B&Q, Do It All, etc.
Archfarchnadoedd Tesco, Asda, Morrisons, Sainsburys, etc.
Banciau a Chymdeithasau Adeiladu Halifax, Barclays, NatWest, Principality, etc.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe