Gwasanaethau Cyflogaeth Newydd

Castell-Nedd Port Talbot

Abertawe

Gweithffyrdd CNPT

Gorsaf Waith
Stryd y Dŵr
Port Talbot
Castell-Nedd Port Talbot
SA12 6LF

Cyflogadwyedd Abertawe

Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn: 01639 684250

E-bost: workways@npt.gov.uk

Ffôn: 01792 637112

E-bost: workways+@swansea.gov.uk

Ceredigion

Sir Gâr

Cymorth Cyflogadwyedd Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Gweithffyrdd Caerfyrddin

3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gâr
SA31 1LE

Ffôn: 01545 570881

E-bost: TCC-EST@ceredigion.gov.uk

Ffôn: (01267) 224 211

E-bost: workways@carmarthenshire.gov.uk

Sir Benfro

Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro

Uned 5 Canolfan Siopio Riverside
Cei Riverside,
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2LJ

Ffôn: 01437 776609

E-bost: Workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk