Castell-Nedd Port Talbot

Helpu pobl ddi-waith i wella eu bywydau

Cwrdd â’r Tîm

Anthony Phillips

Anthony Phillips

Mentor

Carol Hooper

Carol Hooper

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr

Charlotte Fulner

Charlotte Fulner

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr

Claire Turner

Claire Turner

Swyddog Cyllid

Gemma Nicholls

Gemma Nicholls

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr

Lesley Nicolson

Lesley Nicolson

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr

Mark Williams

Mark Williams

Mentor

Neil Sullivan

Neil Sullivan

Mentor

Rebecca James

Rebecca James

Swyddfa Ansawdd a Pherfformiad Arweinydd Tîm

Savanah Sharpe

Savanah Sharpe

Mentor

Victoria Dunster

Victoria Dunster

Mentor

Carly Evans

Carly Evans

Mentor

Lauren Thomas

Lauren Thomas

Mentor

Beth allwn ni ei wneud i chi

N

Sut i ddod o hyd i swydd

 • Cefnogaeth 1-1 gan fentor cyflogaeth.
 • Help i hybu'ch hyder.
 • Canolbwyntio ar y math mwyaf addas o swydd.
 • Helpu i ymarfer technegau cyfweld.
 • Help gyda dod o hyd i swydd.
 • Help i gwblhau ceisiadau am swyddi.
N

Mynediad at gyflogwyr

 • Mae gan Gweithffyrdd+ rwydwaith o gyflogwyr sy'n recriwtio drwy ddefnyddio gwasanaeth Gweithffyrdd+.
 • Gall Gweithffyrdd+ roi eich enw ymlaen ar gyfer swyddi gwag.
N

Hyfforddiant a ariennir, ar-lein ac wyneb yn wyneb

 • Popeth o dechnegydd ewinedd i weithredwr wagen fforch godi!
 • Cymwysterau a thystysgrifau gan gynnwys cerdyn CSCS.
 • Wedi'i ariannu'n llawn, does dim angen i'r cyfranogwr dalu ceiniog.
 • Telir am dreuliau teithio.
N

Profiad Gwaith

 • Profiadau gwaith i ddatblygu sgiliau.
 • Gwella'ch CV
 • Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith
 • Cwrdd â phobl newydd.

 

N

Gwirfoddoli

 • Helpu eraill a helpu'ch hun
 • Datblygu sgiliau
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Creu argraff ar gyflogwyr y dyfodol.

Amanda’n gosod sylfaen ar gyfer y dyfodol

Amanda yn dangos ei thystysgrif ar y safle adeiladuRoedd Amanda Brooks yn ddi-waith, yn 53 oed ac yn gweithio tuag at yrfa ym maes adeiladu mawr. Roedd gan Amanda brofiad blaenorol yn y diwydiant hwn a’i breuddwyd yw dod yn Oruchwyliwr Safle.

Cofrestrodd Amanda am gefnogaeth gan Gweithffyrdd+. Rhoddodd Gweithffyrdd+ fentor i Amanda i’w helpu i ddatblygu’i sgiliau cyflogadwyedd a llunio cynllun o sut y gall gyflawni’i dyheadau cyflogaeth.

Nododd Judy, mentor Amanda, fod ei diffyg cymwysterau yn her i gael gwaith. Chwiliodd Judy am gymhwyster hyfforddi priodol ar gyfer goruchwylwyr ac ariannwyd yr hyfforddiant gan Gweithffyrdd+. Llwyddodd Judy i gefnogi Amanda dros y ffôn a thrwy rannu apiau.

Meddai Amanda, “Mae torri i mewn i sector â llawer o ddynion ynddo, fel maes adeiladu mawr yn her, yn enwedig fel goruchwyliwr. Daeth Gweithffyrdd+ o hyd i gwrs goruchwylwyr i mi ym mis Ionawr 2021 ac ariannon nhw’r holl gostau. Cyflawnais y cwrs ac mae Gweithffyrdd+ bellach yn fy helpu i gymryd y camau nesaf hynny at fy swydd ddelfrydol”.

Cysylltwch â ni yn Gweithfyrdd+ Castell-Nedd Port Talbot

Gweithffyrdd+ Castell-Nedd Port Talbot

Gorsaf Waith
Stryd y Dŵr
Port Talbot
Castell-Nedd Port Talbot
SA12 6LF

Ffôn: 01639 684250

E-bost: workways@npt.gov.uk

Ffoniwch am sgwrs anffurfiol i weld sut gall Gweithffyrdd+ eich helpu chi.