Ceredigion

Helpu pobl ddi-waith i wella eu bywydau

Cwrdd â’r Tîm

Sasha Mansworth

Sasha Mansworth

Cydlynydd Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd

Rhian Owen

Rhian Owen

Rheolwr Tȋm

Allison Ellis Jones

Allison Ellis Jones

Mentor

Alan Griffiths

Alan Griffiths

Mentor

Emma Daniel

Emma Daniel

Swyddog Ansawdd a Pherfformiad Cymorth Cyflogadwyedd

Gwion Evans

Gwion Evans

Mentor Cymorth Cyflogadwyedd

Katie Crees

Katie Crees

Swyddog Cefnogi’r Tîm Cefnogi Cyflogaeth

Beth allwn ni ei wneud i chi

N

Sut i ddod o hyd i swydd

 • Cefnogaeth 1-1 gan fentor cyflogaeth.
 • Help i hybu'ch hyder.
 • Canolbwyntio ar y math mwyaf addas o swydd.
 • Helpu i ymarfer technegau cyfweld.
 • Help gyda dod o hyd i swydd.
 • Help i gwblhau ceisiadau am swyddi.
N

Mynediad at gyflogwyr

 • Mae gan Gweithffyrdd+ rwydwaith o gyflogwyr sy'n recriwtio drwy ddefnyddio gwasanaeth Gweithffyrdd+.
 • Gall Gweithffyrdd+ roi eich enw ymlaen ar gyfer swyddi gwag.
N

Hyfforddiant a ariennir, ar-lein ac wyneb yn wyneb

 • Popeth o dechnegydd ewinedd i weithredwr wagen fforch godi!
 • Cymwysterau a thystysgrifau gan gynnwys cerdyn CSCS.
 • Wedi'i ariannu'n llawn, does dim angen i'r cyfranogwr dalu ceiniog.
 • Telir am dreuliau teithio.
N

Profiad Gwaith

 • Profiadau gwaith i ddatblygu sgiliau.
 • Gwella'ch CV
 • Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith
 • Cwrdd â phobl newydd.

 

N

Gwirfoddoli

 • Helpu eraill a helpu'ch hun
 • Datblygu sgiliau
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Creu argraff ar gyflogwyr y dyfodol.

Pennod newydd yn stori Danielle

Danielle yn y gwaith, y tu ôl i sgrin blastig ac yn gwisgo ei PPEYn gynharach eleni, roedd Gweithffyrdd+ yn falch o gynnwys Danielle mewn erthygl olygyddol a oedd yn disgrifio sut yr oedd hi wedi brwydro sciatica ac iselder er mwyn dechrau hyfforddi ar gyfer bywyd newydd fel technegydd ewinedd acrylig. Roedd hi’n trin gwallt yn wreiddiol, ond nid oedd yn bosibl iddi sefyll am gyfnodau hir oherwydd ei sciatica. Bu’n rhaid i Danielle ddod o hyd i alwedigaeth arall. Er gwaethaf cyfyngiadau covid-19, daeth Gweithffyrdd+ o hyd i gwrs ewinedd acrylig priodol a’i ariannu’n llawn. Cwblhaodd Danielle ei hyfforddiant ac roedd hi’n barod i chwilio am swydd. Erbyn hyn, mae gan Danielle swydd fel Prentis Technegydd Ewinedd gyda Skin Deep yng Ngwesty’r Conrah yn Aberystwyth.

Bu Wendy a Beti, staff Gweithffyrdd+ Ceredigion, yn cefnogi Danielle, ac maent wrth eu bodd.

Dywedodd Danielle, “Mi rydw i lle rydw i diolch i Wendy a Beti, a dydi dweud ‘diolch’ yn unig ddim yn dod yn agos at gyfleu pa mor ddiolchgar ydw i.”

Cysylltwch â ni yn Gweithfyrdd+ Ceredigion

Gweithffyrdd+ Ceredigion

Canolfan Ddysgu Llanbadarn
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion.
SY23 3RJ

Ffôn: 01545 570881

E-bost: TCC-EST@ceredigion.gov.uk

Ffoniwch am sgwrs anffurfiol i weld sut gall Gweithffyrdd+ eich helpu chi