Gweithio drwy COVID

Gwasanaeth gyda gwên!

Yn eich cefnogi chi drwy apiau rhannu, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae pob un ohonom yn ymwybodol o effaith COVID-19 ar ein bywydau pob dydd. Cydnabu Gweithffyrdd + ar unwaith fod angen i ni addasu sut roeddem yn darparu ein gwasanaeth i bobl ddi-waith.

Dros nos aethom o fod yn wasanaeth wyneb yn wyneb i wasanaeth o bell a oedd yn darparu cyngor drwy apiau fel WhatsApp a Messenger ac roeddem hefyd yn cysylltu â phobl dros y ffôn. Addasodd ein tîm a’r bobl rydym yn eu cefnogi yn gyflym iawn ac roedd y trosglwyddiad o ran y ffordd roeddem yn cysylltu â phobl ddi-waith yn ddi-dor.

P’un a ydym yn cysylltu â phobl drwy ddefnyddio apiau, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, gallwn sicrhau’r gwasanaeth gorau posib i’r bobl rydym yn eu cefnogi.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe