Hyfforddiant

Gall ennill sgiliau newydd, cael tystysgrifau a thrwyddedau roi mantais enfawr i berson wrth sicrhau swydd ac maent yn arbennig o ddefnyddiol i’r rheini nad oes ganddynt brofiad yn y sector maen nhw am weithio ynddo. Gall Gweithffyrdd+ ddarparu hyfforddiant a ariennir mewn llu o feysydd gan gynnwys:

Prawf cerdyn CSCS
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
SIA (Awdurdod y Diwydiant Diogelwch)
Cymhwyster ECDL
Gosod drysau tân
Ewinedd/harddwch
Trwydded wagen fforch godi
Wagen godi ôl-ddadlwytho
Datblygu Apiau IOS
Cymorth Cyntaf
Llawer mwy

Mae’n bosib y gallwn dalu cost yr hyfforddiant, dillad a theithio.

Sicrhewch mai eleni yw’r flwyddyn rydych chi’n cyflawni’ch hyfforddiant a meddyliwch pa mor dda y bydd hyn yn edrych ar eich CV.

I gael cefnogaeth gan Gweithffyrdd+ cliciwch yma neu ffoniwch ein swyddfa leol:

Pobl hapus sydd wedi’u hyfforddi a’u cymhwyso trwy gynllun hyfforddiant wedi’i ariannu gan Gweithfyrdd+

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe