Hyfforddiant a ariennir gan Gweithffyrdd+ yn helpu Alun i achub bywyd ei dad

Hyfforddiant a ariennir gan Gweithffyrdd+ yn helpu Alun i achub bywyd ei dad

Pan gofrestrodd Alun Sturley gyda Gweithffyrdd+ i’w helpu i ddod o hyd i swydd, nid oedd wedi rhagweld y byddai’n dysgu sgil newydd a fyddai’n helpu i achub bywyd ei dad un diwrnod.

Roedd Alun wedi bod yn chwilio am waith ond oherwydd anaf difrifol i’w gefn a diffyg cymwysterau a hyfforddiant, nid oedd wedi llwyddo i ddod o hyd i swydd. Gofrestrodd Alun gyda Gweithffyrdd+, gwasanaeth sy’n ymroddedig i helpu pobl i wella eu bywydau drwy hyfforddiant sgiliau, profiad gwaith, cyflogaeth a chyfleoedd gwirfoddoli. Roedd Gweithffyrdd+ wedi gallu darparu cefnogaeth arbenigol i Alun gan un o’u mentoriaid cyflogaeth profiadol. Cytunwyd y byddai Alun yn elwa o hyfforddiant sgiliau ychwanegol, cyfleusterau a thystysgrifau. Daeth Gweithffyrdd+ o hyd i gwrs hyfforddiant cymorth cyntaf a fyddai o fudd i ddarpar gyflogwyr. Llwyddodd Gweithffyrdd+ i ariannu cost y cwrs. Cwblhaodd Alun y cwrs yr hyfforddiant yn llwyddiannus ac mae bellach ar ei CV.

Wrth i Alun ymweld â’i deulu, cafodd drawiad ar y galon. Drwy ei hyfforddiant, roedd Alun yn adnabod yr arwyddion a rhoddodd ei dad ar y llawr a dechreuodd CPR. Bu Alun yn gwneud hyn ar ei dad am 15 munud nes bod y parafeddygon yn cyrraedd ac yn cymryd drosodd. Roedd hyfforddiant cymorth cyntaf Alun wedi ei alluogi i achub bywyd ei dad.

Yn 2022, enwebwyd Alun gan ei fam, Pauline, ar gyfer Gwobr Arwr y Galon British Heart Foundation i gydnabod ei gyflawniad anhygoel, sydd wedi achub bywyd. Ailymunodd Alun â’i fentoriaid Gweithffyrdd+, John Thomas a Rebecca Bassett, yn siop British Heart Foundation yng Nghaerfyrddin lle cyflwynodd Rhodri Thomas o British Heart Foundation Cymru Wobr Arwr y Galon i Alun.

Meddai Alun, “Rwy’n hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a gefais gan Gweithffyrdd+. Maent yn dîm hyfryd o bobl sy’n gweithio’n galed i helpu pobl eraill. Mae’r ffaith fy mod i wedi gallu helpu fy nhad yn meddwl y byd i mi ac mae hyn o ganlyniad i’r hyfforddiant cymorth cyntaf a gefais. Mae Gweithffyrdd+ wedi rhoi hwb i fy hyder ac wedi fy helpu gyda chefnogaeth ymarferol. Ni allaf ddiolch digon iddynt”

Er mwyn helpu i achub bywydau, gallwch ddysgu CPR mewn 15 munud gyda British Heart Foundation, ewch i www.bhf.org.uk/revivr

I gael gwybodaeth am sut y gallwch gael help gan Gweithffyrdd+, ewch i www.workways.wales/cy/

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 

 

 

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe