Os galla’ i ei wneud, gallwch chithau hefyd!

Pan ddaeth ei pherthynas â’i phartner i ben, doedd dim dewis gan Vicky, mam i 3, ond gadael ei swydd i ofalu am ei phlant ifanc. Ar ôl i’w phlant dyfu i fyny, roedd Vicky am ddychwelyd i’r gwaith. A hithau heb weithio ers blynyddoedd, roedd Vicky wedi colli ei hyder ac roedd y syniad o ymgeisio am swyddi yn gwneud iddi deimlo’n bryderus. Cyfeiriwyd Vicky at Gweithffyrdd+ a derbyniodd yr holl gefnogaeth cyflogaeth yr oedd ei hangen arni. Magu hyder, datblygu sgiliau cyfweld, chwilio am swyddi a ffrind i siarad ag e’, dyma’r math o gefnogaeth y mae Gweithffyrdd+ yn ei darparu. Roedd Vicky mor frwdfrydig, yn dysgu pethau newydd ac yn datblygu sgiliau newydd. Pan welodd fod Gweithffyrdd+ yn bwriadu cyflogi mentor, gwnaeth Vicky gais a bu’n llwyddiannus.

Meddai Vicky, “Fe es i at Gweithffyrdd+ fel person a oedd heb unrhyw syniad beth oedd gan y dyfodol i’w gynnig. Nawr mae gen i’r swydd orau erioed. Gyda fy mhrofiad o fod yn ddi-waith, gallaf uniaethu a chydymdeimlo ag eraill yn y sefyllfa honno. Rwy’n credu bod hynny’n helpu pobl i ymddiried ynddo i ac efallai ei fod yn eu helpu i feddwl, os gall Vicky ei wneud, galla’ i hefyd”.

Ariennir Gweithffyrdd+ yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Darganfyddwch fwy trwy gysylltu â'ch swyddfeydd lleol

Castell Nedd Port Talbot

Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gâr

Abertawe